Regulamin

REGULAMIN

Regulamin członkostwa w Klubie Karate Tradycyjnego „BUSHI”
1. Członkiem Klubu Karate Tradycyjnego „BUSHI” (KKT „BUSHI”) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską.
2. Osoba zainteresowana składa Deklarację Członkowską Klubu, za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez uczestnika zajęć. W przypadku kiedy osoba jest niepełnoletnia, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu KKT „BUSHI”.
3. Członek klubu ma prawo:
-uczestniczyć zajęciach w odpowiednio wybranej grupie szkoleniowej oraz dodatkowych aktywnościach określonych w harmonogramie zajęć i kalendarzu imprez,
-brać udział w obozach szkoleniowych,
-brać udział w przygotowaniach do startu w zawodach,
-przygotowania i uzyskania prawa przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe w karate tradycyjnym (wg. regulaminu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego)
4. Osoby biorące udział w treningach KKT „BUSHI” muszą posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące pozalekcyjne zajęcia sportowe (we własnym zakresie lub skorzystanie z ubezpieczenia proponowanego przez klub).
5. Wszystkich ćwiczących w KKT „BUSHI” obowiązują badania lekarskie wydane według obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji
6. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie i wysokości* określonych przez Zarząd Klubu.
Termin wpłat:
składka miesięczna: płatna do 10-tego dnia danego miesiąca (z góry za dany miesiąc)
składka kwartalna: płatna do 10-tego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (z góry za dany kwartał)
opłata za pojedynczy trening: płatna przed treningiem

* wysokość opłat zawiera regulamin, który rozdawany każdemu ćwiczącemu w formie papierowej.
W przypadku zgubienia regulaminu, proszę o informację na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zostanie on przesłany e-mailem zwrotnym.
7. Składka członkowska obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w danym miesiącu.
8. Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu. Nie jest opłatą za treningi.
9. Nieopłacenie składki członkowskiej w danym miesiącu będzie skutkować wykluczeniem z zajęć.
10. Wszystkie miesiące są pełnopłatne za wyjątkiem lipca i sierpnia.
11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczenia części składki. Wysokość składki jest stała. Istnieje możliwość odrobienia zajęć, uczestnicząc w treningach innych grup szkoleniowych dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
12. W przypadku nieobecności na treningach- w celu odrobienia zajęć można uczestniczyć w treningach innych grup szkoleniowych dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
13. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej w danym miesiącu (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej (podstawowej) przy wcześniejszym pisemnym powiadomieniu. Nie dotyczy składki kwartalnej. Brak powiadomienia skutkuje wpłatą pełnej składki.
14. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKT BUSHI może zwolnić osobę z obowiązku uiszczenia całości składki w danym miesiącu szkoleniowym, po wcześniejszym złożeniu pisemnej prośby do klubu. Jedna osoba może składać podanie maksymalnie dwa razy na rok szkoleniowy.
15. Rok szkoleniowy karate pokrywa się z rokiem szkolnym, co oznacza, że treningi będą odbywały się do 23.06.2023.
16. Treningi nie odbywają się w dni wolne od szkoły związane ze świętami. W przerwy świąteczne w miarę możliwości będą organizowane treningi wspólne lub zajęcia mogą być odwołane.
17. W przypadku rozpoczęcia treningów przez nową osobę po 15-tym dniu danego miesiąca obowiązuje zniżka w opłacie składki członkowskiej w wysokości 50% składki podstawowej.
18. W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu zajęć.
19. W przypadku dokonania wpłaty składki kwartalnej, a rezygnacji dziecka z treningów w trakcie danego kwartału składka nie podlega zwrotowi.
20. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne pisemne wypowiedzenie.
Rezygnacja z treningów tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-maila klubu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przykład: Jeśli dziecko ma nie chodzić np. od maja, rezygnację należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia, brak rezygnacji skutkuje obowiązkiem zapłaty za miesiąc maj.