Regulamin

REGULAMIN 2023/2024

Regulamin członkostwa w Klubie Karate Tradycyjnego „BUSHI”
1. Członkiem Klubu Karate Tradycyjnego „BUSHI” (KKT „BUSHI”) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską.
2. Osoba zainteresowana składa Deklarację Członkowską Klubu, za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez uczestnika zajęć. W przypadku kiedy osoba jest niepełnoletnia, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu KKT „BUSHI”.
3. Członek klubu ma prawo:
-uczestniczyć zajęciach w odpowiednio wybranej grupie szkoleniowej oraz dodatkowych aktywnościach określonych w harmonogramie zajęć i kalendarzu imprez,
-brać udział w obozach szkoleniowych,
-brać udział w przygotowaniach do startu w zawodach,
-przygotowania i uzyskania prawa przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe w karate tradycyjnym (wg. regulaminu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego)
4. Osoby biorące udział w treningach KKT „BUSHI” muszą posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące pozalekcyjne zajęcia sportowe (we własnym zakresie lub skorzystanie z ubezpieczenia proponowanego przez klub).
5. Wszystkich ćwiczących w KKT „BUSHI” obowiązują badania lekarskie wydane według obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji
6. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie i wysokości określonych przez Zarząd Klubu.
TERMIN WPŁAT:
składka miesięczna: płatna z góry za dany miesiąc (np. za październik płatne najpóźniej do końca września).
składka kwartalna: płatna z góry za dany kwartał (tj. za kwartał październik, listopad, grudzień płatne najpóźniej do końca września)
opłata za pojedynczy trening: płatna przed treningiem
UWAGA! MOŻIWE ZNIŻKI tj. SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA DRUGĄ i KOLEJNĄ OSOBĘ Z RODZINY i SKŁADKA KWARTALNA OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWEJ WPŁACIE (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie KKT BUSHI). Brak wpłaty w terminie skutkuje koniecznością opłacenia składki podstawowej (miesięcznej) za każdą osobę z rodziny.
Przy składce kwartalnej należy dokonywać wpłat wg. poniższych kwartałów (m-c wrzesień jest wyłączony ze składki kwartalnej):
I KWARTAŁ: październik, listopad, grudzień
II KWARTAŁ: styczeń, luty, marzec
III KWARTAŁ: kwiecień, maj, czerwiec
WYSOKOŚĆ OPŁAT

Składki członkowskie:
Składka miesięczna (podstawowa): 160 zł za osobę
MOŻLIWE ZNIŻKI*
Składka kwartalna: 450 zł za osobę
Składka rodzinna za drugą i kolejną osobę z rodziny: miesięczna: 130 zł za osobę , kwartalna: 360 zł za osobę
Składka miesięczna za raz w tygodniu: 110 zł (w przypadku uczestnictwa w zajęciach raz w tygodniu nie obowiązuje zniżka rodzinna)
UWAGA!* MOŻLIWE ŻNIŻKI Tylko i wyłącznie przy terminowej wpłacie, decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie KKT BUSHI. Brak wpłaty w terminie skutkuje koniecznością opłacenia składki podstawowej (miesięcznej) za każdą osobę z rodziny.
Dane do wpłat:
Klub Karate Tradycyjnego BUSHI
21-025 Niemce, Nasutów 209A
Nr konta: BNP Paribas 58 2030 0045 1110 0000 0280 8860
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika zajęć + miesiąc ..../.... lub kwartał 10,11,12/2023 lub opłata za trening w dniu ..../... np. Jan Kowalski 09/2023.

Składki członkowskie:
Składka miesięczna (podstawowa): 140 zł za osobę
MOŻLIWE ZNIŻKI*
Składka kwartalna: 390 zł za osobę
Składka rodzinna za drugą i kolejną osobę z rodziny: miesięczna: 120 zł za osobę , kwartalna: 330 zł za osobę
Składka miesięczna za raz w tygodniu: 100 zł (w przypadku uczestnictwa w zajęciach raz w tygodniu nie obowiązuje zniżka rodzinna)
UWAGA!* MOŻLIWE ŻNIŻKI Tylko i wyłącznie przy terminowej wpłacie, decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie KKT BUSHI. Brak wpłaty w terminie skutkuje koniecznością opłacenia składki podstawowej (miesięcznej) za każdą osobę z rodziny.
Dane do wpłat:
Klub Karate Tradycyjnego BUSHI
21-025 Niemce, Nasutów 209A
Nr konta: BNP Paribas 58 2030 0045 1110 0000 0280 8860
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika zajęć + miesiąc ..../.... lub kwartał 10,11,12/2023 lub opłata za trening w dniu ..../... np. Jan Kowalski 09/2023.

Składki członkowskie:
Składka miesięczna (podstawowa): 140 zł za osobę
MOŻLIWE ZNIŻKI*
Składka kwartalna: 390 zł za osobę
Składka rodzinna za drugą i kolejną osobę z rodziny: miesięczna: 120 zł za osobę , kwartalna: 330 zł za osobę
Składka miesięczna za raz w tygodniu: 100 zł (w przypadku uczestnictwa w zajęciach raz w tygodniu nie obowiązuje zniżka rodzinna)
UWAGA!* MOŻLIWE ŻNIŻKI Tylko i wyłącznie przy terminowej wpłacie, decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie KKT BUSHI. Brak wpłaty w terminie skutkuje koniecznością opłacenia składki podstawowej (miesięcznej) za każdą osobę z rodziny.
Dane do wpłat:
Klub Karate Tradycyjnego BUSHI
21-025 Niemce, Nasutów 209A
Nr konta: BNP Paribas 58 2030 0045 1110 0000 0280 8860
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika zajęć + miesiąc ..../.... lub kwartał 10,11,12/2023 lub opłata za trening w dniu ..../... np. Jan Kowalski 09/2023.


7. Składka członkowska obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w danym miesiącu.
8. Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu. Nie jest opłatą za treningi.
9. Nieopłacenie składki członkowskiej w danym miesiącu będzie skutkować wykluczeniem z zajęć.
10. Wszystkie miesiące są pełnopłatne za wyjątkiem lipca i sierpnia.
11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczenia części składki. Wysokość składki jest stała. Istnieje możliwość odrobienia zajęć, uczestnicząc w treningach innych grup szkoleniowych dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
12. W przypadku nieobecności na treningach- w celu odrobienia zajęć można uczestniczyć w treningach innych grup szkoleniowych dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
13. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej w danym miesiącu (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej (podstawowej). Warunkiem jest przesłanie na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisemnego podania z prośbą o zwolnienie z części składki członkowskiej z podaniem przyczyny. Brak powiadomienia skutkuje wpłatą pełnej składki. Nie dotyczy składki kwartalnej.
14. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKT BUSHI może zwolnić osobę z obowiązku uiszczenia całości składki w danym miesiącu szkoleniowym, po wcześniejszym złożeniu pisemnej prośby do klubu. Jedna osoba może składać podanie maksymalnie dwa razy na rok szkoleniowy.
15. Rok szkoleniowy karate pokrywa się z rokiem szkolnym, co oznacza, że treningi w sezonie 2023/2024 będą odbywały się do 21.06.2024.
16. Treningi nie odbywają się w dni wolne od szkoły związane ze świętami. W przerwy świąteczne w miarę możliwości będą organizowane treningi wspólne lub zajęcia mogą być odwołane.
17. W przypadku rozpoczęcia treningów przez nową osobę po 15-tym dniu danego miesiąca obowiązuje zniżka w opłacie składki członkowskiej w wysokości 50% składki podstawowej.
18. W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu zajęć.
19. W przypadku dokonania wpłaty składki kwartalnej, a rezygnacji dziecka z treningów w trakcie danego kwartału składka nie podlega zwrotowi.
20. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne pisemne wypowiedzenie.
Rezygnacja z treningów tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-maila klubu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przykład: Jeśli dziecko ma nie chodzić np. od maja, rezygnację należy przesłać najpóźniej do końca marca, wówczas miesiącem wypowiedzenia będzie miesiąc kwiecień. Jeśli rezygnacja wpłynie w kwietniu, wtedy miesiącem wypowiedzenia będzie miesiąc maj, co skutkowało będzie obowiązkiem zapłacenia składki członkowskiej za w/w miesiąc.