Regulamin

REGULAMIN

Regulamin członkostwa w Klubie Karate Tradycyjnego „BUSHI”
1. Członkiem Klubu Karate Tradycyjnego „BUSHI” (KKT „BUSHI”) może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską.
2. Osoba zainteresowana składa Deklarację Członkowską Klubu, za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez uczestnika zajęć. W przypadku kiedy osoba jest niepełnoletnia, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu KKT „BUSHI”.
3. Członek klubu ma prawo:
-uczestniczyć zajęciach w odpowiednio wybranej grupie szkoleniowej oraz dodatkowych aktywnościach określonych w harmonogramie zajęć i kalendarzu imprez,
-brać udział w obozach szkoleniowych,
-brać udział w przygotowaniach do startu w zawodach,
-przygotowania i uzyskania prawa przystąpienia do egzaminów na stopnie szkoleniowe w karate tradycyjnym (wg. regulaminu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego)
4. Osoby biorące udział w treningach KKT „BUSHI” muszą posiadać ubezpieczenie NNW (we własnym zakresie lub skorzystanie z ubezpieczenia proponowanego przez klub).
5. Wszystkich ćwiczących w KKT „BUSHI” obowiązują badania lekarskie wydane według obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji
6. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie i wysokości* określonych przez Zarząd Klubu.
Termin wpłat:
składka miesięczna: płatna do 10-tego dnia danego miesiąca (z góry za dany miesiąc)
składka kwartalna: płatna do 10-tego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (z góry za dany kwartał)
opłata za pojedynczy trening: płatna przed treningiem

* wysokość opłat zawiera regulamin, który rozdawany każdemu ćwiczącemu w formie papierowej.
W przypadku zgubienia regulaminu, proszę o informację na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zostanie on przesłany e-mailem zwrotnym.
7. Składka członkowska obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w danym miesiącu.
8. Nieopłacenie składki członkowskiej w danym miesiącu będzie skutkować wykluczeniem z zajęć.
9. Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu. Nie jest opłatą za treningi.
10. W przypadku nieobecności na treningach- w celu odrobienia zajęć można uczestniczyć w treningach innych grup szkoleniowych dopasowanych do stopnia zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
11. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej w danym miesiącu (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej (podstawowej) przy wcześniejszym pisemnym powiadomieniu. Nie dotyczy składki kwartalnej. Brak powiadomienia skutkuje wpłatą pełnej składki.
12. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKT BUSHI może zwolnić osobę z obowiązku uiszczenia całości składki w danym miesiącu szkoleniowym, po wcześniejszym złożeniu pisemnej prośby do klubu. Jedna osoba może składać podanie maksymalnie dwa razy na rok szkoleniowy.
13. W przypadku rozpoczęcia treningów przez nową osobę po 15-tym dniu danego miesiąca obowiązuje zniżka w opłacie składki członkowskiej w wysokości 50% składki podstawowej.
14. W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu zajęć.
15. W przypadku dokonania wpłaty składki kwartalnej, a rezygnacji dziecka z treningów w trakcie danego kwartału składka nie podlega zwrotowi.
16. W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 1-miesięczne pisemne wypowiedzenie przesłane na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku wypowiedzenia przesłanego do 10-go dnia danego miesiąca, miesiącem wypowiedzenia jest dany miesiąc, zaś w przypadku wypowiedzenia po 10-tym dniu danego miesiąca, miesiącem wypowiedzenia jest następny miesiąc. Przykład: Jeśli wypowiedzenie zostało przesłane na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 września - miesiącem wypowiedzenia jest wrzesień, jeśli zostało przesłane 11 września - miesiącem wypowiedzenia jest październik.