LICENCJA PZKT

LICENCJA PZKT

Full 1

Wszyscy członkowie klubu, którzy przystępują do egzaminu na stopnie uczniowskie i startują w zawodach PZKT, zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego z dnia 1 stycznia 2015 roku muszą posiadać aktualną licencje PZKT. Licencja ważna jest 12 miesięcy.

Licencja służy identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, to pozwala na uszczelnienie ogólnopolskiego systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja jest swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT (mi.in. zawodów pod patronatem PZKT, udziału w Kadrze Narodowej, udziału w szkoleniach PZKT, egzaminach na stopnie uczniowskie i mistrzowskie).

W związku z tym, że Klub Karate Tradycyjnego "BUSHI" jest oficjalnie członkiem PZKT, możemy w pełni legalnie przeprowadzać egzaminy na stopnie uczniowskie z udziałem licencjonowanych Egzaminatorów PZKT. Egzamin honorowany jest oryginalnym dyplomem wydanym przez PZKT. Wynik egzaminu jest zarejestrowany w bazie PZKT.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:
każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (druk do pobrania u instruktora).
każda osoba może przystąpić do egzaminu na dany stopień uczniowski
osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności PZKT.

Wpłat za licencję PZKT w wysokości 50 zł/rok, dokonują ćwiczący w biurze KKT BUSHI. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.