BADANIA

BADANIA

Każda osoba, która bierze udział w treningach w naszym klubie, ma obowiązek posiadać aktualne badania, które potwierdzają brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 1 marca 2019r.) jest to konieczne dla wszystkich osób uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski, czy też aktywność fizyczną. Każda osoba ćwicząca w naszym klubie (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny)
przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej potwierdza własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania, potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Osoby do 23 roku życia,
orzeczenie lekarskie mogą otrzymać u lekarza pierwszego kontaktu. Zaświadczenie dopuszczające do zajęć karate tradycyjnego może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie profilaktycznego badania (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej. Zaświadczenie wydane przez lekarza ważne jest 12 miesięcy.

Osoby powyżej 24 roku życia,
powinny posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej. W przypadku udziału we współzawodnictwie sportowym jest ono niezbędne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnych przepisów w dotyczących zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu z dnia 1 marca 2019 roku: Kliknij tutaj