Aktualności

Ministrstwo Sportu i Turystyki, Program "Klub" (edycja 2018)

Klub Karate Tradycyjnego "BUSHI" bierze udział w Rządowym Programie „KLUB” (edycja 2018). Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in.na szkolenie zawodników i zakup sprzętu do treningów.