Aktualności

Egzaminy na stopnie uczniowskie kyu (18.06.2024 r., Lublin)

EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE w KARATE TRADYCYJNYM

DATA: 18 czerwiec 2024 r. (WTOREK)
MIEJSCE: LUBLIN (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2)
GODZINA: 17.00*- planowane rozpoczęcie egzaminów (* godzina może ulec korekcie w zależności od ilości zgłoszonych osób)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:
1/ Rekomendacja instruktora prowadzącego.
Na treningach w dniach 03 - 13 czerwca 2024 r., instruktorzy, w celu sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności swoich podopiecznych niezbędnych do pozytywnego zaliczenia egzaminu, przeprowadzą na grupach tzw. egzaminy próbne. Osoby zakwalifikowane do egzaminu głównego uzyskają na powyższych treningach rekomendację w formie papierowej w postaci Karty Egzaminacyjnej z podpisem instruktora prowadzącego.
2/ Uregulowane sprawy członkowskie KKT „BUSHI”(złożona deklaracja członkowska, opłacone składki członkowskie wg. regulaminu w tym za czerwiec 2024, brak zaległości wobec klubu).
3/ Dostarczenie karty egzaminacyjnej.
4/ Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100zł.
5/ Posiadanie licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na dzień 18.06.2024 r. - dot. wszystkich osób ćwiczących. Roczna opłata do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w wysokości 50 zł/os. W przypadku braku ważnej licencji PZKT płatność gotówką u instruktora.
W ramach licencji PZKT wyrabiany jest PASZPORT KARATE. W przypadku braku paszportu prosimy o dostarczenie podpisanego imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia zdjęcia legitymacyjnego oraz wniosku o przygotowanie paszportu PZKT. Wniosek wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do instruktora do dnia 13.06.2024 r. (czwartek). Druk do pobrania tutaj Pobierz lub u instruktora. UWAGA: WNIOSEK BEZ ZDJĘCIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY! Zdjęcie jest niezbędne do wyrobienia paszportu.

ZAPISY:
1/ Wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 13.06.2024 r. (CZWARTEK) należy złożyć u instruktora prowadzącego,
2/ Opłatę egzaminacyjną w kwocie 100,00 zł należy wpłacić gotówką u instruktora do dnia 13.06.2024 r. (CZWARTEK).
UWAGA: ZGŁOSZENIA PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. Osoby niezgłoszone lub niespełniające poniższych warunków nie będą mogły przystąpić do egzaminu!

EGZAMINY PRZEPROWADZI sensei Andrzej Maciejewski 6 dan. Licencjonowany egzaminator Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
DODATKOWE INFORMACJE: Egzaminy przeprowadzane są w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w PZKT, a zdający otrzymuje oryginalny dyplom PZKT, potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego.
UWAGA: Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie klubu: www.karate24.pl w zakładce Informacje/Egzaminy.

Informacja została zamieszczona 24.05.2024 r.