Aktualności

Egzaminy na stopnie uczniowskie w KKT BUSHI (16.04.2024, Lublin)

TERMIN: 16 kwietnia 2024 r. (WTOREK)
MIEJSCE: LUBLIN (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 , wejście do szkoły od strony boisk sportowych)

PROGRAM:
godz. 16.30 - rozpoczęcie egzaminów na stopnie 9 i 8 kyu (biały i żółty pas)
godz. 17.30 - rozpoczęcie egzaminów na stopnie 7 i 6 kyu (pomarańczowy i zielony pas)
godz. 18.15 - rozpoczęcie egzaminów na stopnie 5,4,3,2 kyu (niebieskie i brązowe pasy)
UWAGA: Starsze stopnie (osoby zdające na 7 kyu i wyższe stopnie) w celu indywidualnej rozgrzewki prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed wyznaczoną godziną.

PASZPORT PZKT
- Osoby posiadające paszport karate, w celu otrzymania wpisu potwierdzającego zdany egzamin, prosimy o zabranie go ze sobą i przekazanie instruktorowi przed egzaminem. Paszporty z wpisami będą do odbioru na treningu klubowym (nie dotyczy osób, które nie posiadają paszportu i zdają pierwszy egzamin na biały pas).
- Osobom, które złożyły u instruktora wniosek i zdjęcie legitymacyjne, paszport PZKT zostanie przekazany po dostarczeniu go do klubu przez Polski Związek Karate Tradycyjnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- na sali będą mogli przebywać tylko zdający egzamin,
- prosimy ograniczyć konieczność przebierania się – w miarę możliwości przychodzimy w kimonie lub stroju sportowym (osoby zdające swój pierwszy egzamin, nie posiadające kimona), na który nakładamy odzież zewnętrzną.

TRANSMISJA WIDEO NA ŻYWO na FACEBOOKU
Dla Rodziców, którzy chcieliby obejrzeć swoje dzieci "walczące" o wyższe stopnie w karate, przygotowaliśmy taką możliwość online. W tym celu stworzyliśmy grupę na Facebooku. Wyłącznie osoby będące w grupie będą miały dostęp do transmisji.
W celu dołączenia do grupy należy:
1/ wejść w następujący link Kliknij tutaj
2/ zalogować się na swoim Facebooku,
3/ kliknąć "Dołącz do grupy" i czekać na potwierdzenie przez administratora.
lub
1/ Zalogować się na swoim Facebooku
2/ Wejść na facebooka Klub Karate Tradycyjnego BUSHI Kliknij tutaj
3/ Kliknąć zakładkę "Więcej".
4/ Wyświetlą się pod zakładki, klikamy wtedy "Grupy" i wyświetli się Grupa dla Rodziców - Klub Karate Tradycyjnego "BUSHI" . Zakładka "Grupy" widoczna jest tylko na komputerze stacjonarnym.
5/ Klikamy "Dołącz do grupy" i czekamy na potwierdzenie przez administratora.
UWAGA: Prosimy o wysyłanie prośby o "Dołączenie do grupy" do dnia 16.04.2024 r. (wtorek) do godz. 10.00. Osoby, które wyślą prośbę o dołączenie do grupy po wyznaczonym terminie mogą nie otrzymać potwierdzenia.
Zachęcamy również do polubienia i śledzenia aktualności na profilu Klubu Karate Tradycyjnego BUSHI na Facebooku.

DYPLOM ZA EGZAMIN
Dyplom potwierdzający zdany egzamin zostanie wręczony przez instruktora na trening, po dostarczeniu go do klubu przez Polski Związek Karate Tradycyjnego.

PASY (nie dotyczy osób zdających swój pierwszy egzamin na biały pas)
Informujemy, że na miejscu będą dostępne kolorowe pasy. W przypadku chęci nabycia, po zdanym egzaminie należy zgłosić się do instruktora. Dostępna długość pasów: 220cm, 240cm, 260cm, 280cm.
Koszt: 25zł.
UWAGA: W celu usprawnienia zakupu, prosimy o zmierzenie długości swojego obecnego pasa. Ilość pasów ograniczona.

EGZAMINY PRZEPROWADZI sensei Andrzej Maciejewski 6 dan. Licencjonowany egzaminator Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Informacja została zamieszczona 12.04.2024 r. (piątek).


Informujemy, że nowy termin egzaminu w KKT BUSHI został ustalony na 16 kwietnia 2024 r. (wtorek). W terminie od 03.04.2024 (środa) do 12.04.2024 (piątek) zostaną przeprowadzone próbne egzaminy i będzie można uzyskać rekomendację od instruktora prowadzącego oraz nastąpi weryfikacja umiejętności osób które już otrzymały rekomendację.
Zapisy na egzamin przyjmowane będą do 12.04.2024 r. (piątek).

Informacja została zamieszczona: 27.03.2024 r.


Informujemy, że w związku brakiem możliwości skorzystania z sali gimnastycznej w SP nr 16 w Lublinie, data egzaminu na stopnie uczniowskie ulegnie zmianie. Nowy termin jest w trakcie ustalania. Szczegóły wkrótce.

Informacja została zamieszczona: 13.03.2024 r.


EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE w KARATE TRADYCYJNYM
Egzamin przeznaczony jest głównie dla osób, które nie zdawały egzaminu w grudniu 2023.

DATA: 19 marca 2024 r. (WTOREK)
MIEJSCE: LUBLIN (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2)
GODZINA: 17.00*- planowane rozpoczęcie egzaminów (* godzina może ulec korekcie w zależności od ilości zgłoszonych osób)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:
1/ Rekomendacja instruktora prowadzącego.
Na najbliższych treningach tj. 04 - 15 marca 2024 r., instruktorzy, w celu sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności swoich podopiecznych niezbędnych do pozytywnego zaliczenia egzaminu, przeprowadzą na grupach tzw. egzaminy próbne. Osoby zakwalifikowane do egzaminu głównego uzyskają na powyższych treningach rekomendację w formie papierowej w postaci Karty Egzaminacyjnej z podpisem instruktora prowadzącego.
2/ Uregulowane sprawy członkowskie KKT „BUSHI”(złożona deklaracja członkowska, opłacone składki członkowskie wg. regulaminu w tym za marzec 2024, brak zaległości wobec klubu).
3/ Dostarczenie karty egzaminacyjnej.
4/ Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100zł.
5/ Posiadanie licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na dzień 19.03.2024 r. - dot. wszystkich osób ćwiczących. Roczna opłata do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w wysokości 50 zł/os. W przypadku braku ważnej licencji PZKT płatność gotówką u instruktora.
W ramach licencji PZKT wyrabiany jest PASZPORT KARATE. W przypadku braku paszportu prosimy o dostarczenie podpisanego imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia zdjęcia legitymacyjnego oraz wniosku o przygotowanie paszportu PZKT. Wniosek wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do instruktora do dnia 15.03.2024 r. (piątek). Druk do pobrania tutaj Pobierz lub u instruktora. UWAGA: WNIOSEK BEZ ZDJĘCIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY!

ZAPISY:
1/ Wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 15.03.2024 r. (PIĄTEK) należy złożyć u instruktora prowadzącego,
2/ Opłatę egzaminacyjną w kwocie 100,00 zł należy wpłacić gotówką u instruktora do dnia 15.03.2024 r. (PIĄTEK).
UWAGA: ZGŁOSZENIA PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. Osoby niezgłoszone lub niespełniające poniższych warunków nie będą mogły przystąpić do egzaminu!

EGZAMINY PRZEPROWADZI sensei Andrzej Maciejewski 6 dan. Licencjonowany egzaminator Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
DODATKOWE INFORMACJE: Egzaminy przeprowadzane są w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w PZKT, a zdający otrzymuje oryginalny dyplom PZKT, potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego.
UWAGA: Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie klubu: www.karate24.pl w zakładce Informacje/Egzaminy.

Informacja została zamieszczona 28.02.2024 r.