Aktualności

Dodatkowy egzamin na stopnie uczniowskie w KKT BUSHI (10.02.2022r., Lublin)

DODATKOWY EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE w KARATE TRADYCYJNYM
Egzamin jest przeznaczony głównie dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły przystąpić do ostatniego egzaminu w grudniu.

DATA: 10 luty 2022r. (CZWARTEK)
MIEJSCE: LUBLIN (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2)
GODZINA: 17.00*- rozpoczęcie egzaminów (*godzina może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych osób)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:
1/ Rekomendacja instruktora prowadzącego.
Na najbliższych treningach, instruktorzy, w celu sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności swoich podopiecznych niezbędnych do pozytywnego zaliczenia egzaminu, przeprowadzą na grupach tzw. egzaminy próbne. Osoby zakwalifikowane do egzaminu głównego uzyskają na powyższych treningach rekomendację w formie papierowej w postaci Karty Egzaminacyjnej z podpisem instruktora prowadzącego.
2/ Uregulowane sprawy członkowskie KKT „BUSHI”(złożona deklaracja członkowska, brak zaległości wobec klubu, opłacone składki członkowskie łącznie z lutową).
3/ Dostarczenie karty egzaminacyjnej.
4/ Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 80zł.
5/ Posiadanie licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na dzień 10.02.2022r.-dot. wszystkich osób ćwiczących. Roczna opłata do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w wysokości 40 zł/os. W przypadku braku ważnej licencji PZKT płatność gotówką u instruktora. W celu sprawdzenia ważności indywidualnej licencji PZKT istnieje możliwość wysłania zapytania na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Tytuł wiadomości: Licencja PZKT)
W ramach licencji PZKT wyrabiany jest PASZPORT KARATE. W przypadku braku paszportu prosimy o dostarczenie podpisanego imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia zdjęcia legitymacyjnego oraz wniosku o przygotowanie paszportu PZKT. Wniosek wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do instruktora do dnia 08.02.2022r. Druk do pobrania tutaj Pobierz lub u instruktora. UWAGA: Wniosek bez zdjęcia nie zostanie przyjęty!

ZAPISY:
1/ Wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 08.02.2022r. (wtorek) należy złożyć u instruktora prowadzącego,
2/ Opłatę egzaminacyjną w kwocie 80,00 zł należy wpłacić gotówką u instruktora do dnia 08.02.2022r. (wtorek).
UWAGA: Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane. Osoby niezgłoszone lub niespełniające poniższych warunków nie będą mogły przystąpić do egzaminu!

EGZAMINY PRZEPROWADZI sensei Andrzej Maciejewski 6 dan. Licencjonowany egzaminator Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

DODATKOWE INFORMACJE: Egzaminy przeprowadzane są w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w PZKT, a zdający otrzymuje oryginalny dyplom PZKT, potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego.

UWAGA: Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie klubu: www.karate24.pl w zakładce Informacje/Egzaminy.