Aktualności

Treningi w SP nr 16 w Lublinie od 23.03.2021r.

W związku z nowymi obostrzeniami oraz związaną z tym decyzją Dyrekcji Szkoły nr 16 w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej o zamknięciu obiektów sportowych, informujemy, że treningi karate od 23 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r. zostają zawieszone.

Zajęcia zostaną wznowione, po otwarciu części sportowej w szkole, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem treningów w w/w okresie składka członkowska za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości nieodbytych treningów.

Klub Karate Tradycyjnego BUSHI
zamieszczono 22 marca 2021r.