Aktualności

Egzaminy na stopnie uczniowskie w KKT "BUSHI" (17.12.2020r., Lublin)

Termin: 17 grudnia 2020r. (CZWARTEK)
Miejsce: LUBLIN (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2)
Godzina: 17.00* (* godzina może ulec zmianie w zależności od ilości zapisanych osób)

Warunki przystąpienia do egzaminu:

  • Rekomendacja instruktora prowadzącego,
  • Złożona deklaracja klubowa KKT BUSHI,
  • Uregulowane składki klubowe włącznie z grudniową oraz brak innych zaległości wobec KKT BUSHI,
  • Uiszczona opłata egzaminacyjna (80 zł./osoba),
  • Posiadanie licencja Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na dzień 17.12.2020r., (40zł/osoba)- dotyczy wszystkich ćwiczących. Licencja jest ważna przez 1 rok od daty wpłaty. W ramach licencji PZKT wyrabiany jest paszport karate. W przypadku braku paszportu prosimy o dostarczenie podpisanego imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia zdjęcia legitymacyjnego oraz wypełnienie druku, Druk do pobrania tutaj Pobierz lub u instruktora.
  • Złożenie karty zgłoszeniowej u instruktora do dnia 15.12.2020r. (WTOREK).

EGZAMINY PRZEPROWADZI sensei Andrzej Maciejewski 5 dan. Licencjonowany egzaminator Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Wymagania egzaminacyjne na wszystkie stopnie uczniowskie dostępne są tutaj: Sprawdź

Wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w Polskim Związku Karate Tradycyjnego, a zdający otrzymuje dyplom PZKT potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego