9 KYU

WIADOMOŚCI:

(znajomość znaczenia następujących nazw i słów)

karate tradycyjne

karateka

sensei

oss!

karatega


ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo):
  • wejście na dojo, wyjście z dojo
  • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
  • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
  • sposób wiązania pasa (obi)
  • sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

KICHON (technika)

 1. (HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD)
 2. (HD)> 10- Age uke
 3. (HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD)
 4. (ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE), Gyaku zuki
 5. (ZE) > 10 x Ren zuki
 6. (KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)

OKRES TRENINGU

1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)


Objaśnienia symboli pozycji:

(HD)- Heiko-dachi

(KI)- Kiba-dachi

(HsD)- Heisoku-dachi

(ZE)- Zenkutsu-dachi