8 KYU

KATA

Heian Schodan


KICHON

  1. (ZE-P) C. Oizuki
  2. (ZE-T) Ageuke – 5 technika gyaku zuki
  3. (ZE-P) Gyaku zuki
  4. (ZE-T) Uchi udeuke – 5 technika gyaku zuki
  5. (ZE-P) Soto udeuke – 5 technika gyaku zuki
  6. (ZE-T) Gedanbarai – 5 technika gyaku zuki
  7. (ZE-P) Maegeri
  8. (KO-T) Shutouke

KUMITE

Kichon ippon kumite

Atak: J. Oizuki, C. Oizuki, Maegeri (na lewą strone)

Obrona: Ageuke (ZE), Sotouke (ZE), Gedanbarai(ZE)


TEST

Szpagat rozkroczny, motylek, mostek


W kichon wykonujemy 5 powtórzeń na liczenia.